กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563

จำนวน 5 ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
  2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  3. ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณคดี)
  4. ตำแหน่งนักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
  5. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://finearts.thaijobjob.com