การประชุมชี้แจงการดำเนินการของชมรม ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงการดำเนินการของชมรม ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องกวดวิชา ชั้น 2 อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา