กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 18-19 ก.ค. 2563

นักศึกษาภาค กศ.บป. วันที่ 1 ส.ค. 2563

คำชี้แจง

          1. ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย  เขียนรหัสนักศึกษาและสาขาวิชา ด้านบนขวาของสำเนาบัตรประชาชน

          2. ห้องถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาอยู่ชั้น 2 อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา

          3. นักศึกษาถ่ายรูปทำบัตรในช่วงเช้า ให้มาเข้าแถวบริเวณห้องปิงปอง อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา ชั้น 3 เวลา 08.00 น.

          4. นักศึกษาที่ถ่ายรูปทำบัตรในช่วงบ่าย ให้มาเข้าแถวบริเวณห้องปิงปอง เวลา 12.30 น.

          5. การแต่งกายของนักศึกษา ตามตัวอย่าง

รายละเอียดและกำหนดการแต่ละคณะ คลิกที่นี่