กิจกรรมทําบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กิจกรรมทําบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องฟิตเนส อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา