ขอเชิญชวนคนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​ ส่งผลงานเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ​ ขอเชิญชวนคนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​ ส่งผลงานเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ติดตามหลักเกณฑ์การเข้าประกวดได้ที่ www.ncswt.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯโทรศัพท์ 02-354-7533 ต่อ 506 โทรสาร 02-354-7550 หรือ E-mail : community.fund@ncswt.or.th

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่