ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง และประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคกลาง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง และประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 กำหนดส่งผลงานตั้งแต่ วันที่ 1-10 สิงหาคม 2564

.

รายละเอียดการ ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง https://bit.ly/3zPuNop

.

รายละเอียดการ ประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคกลาง https://bit.ly/3rI8D4F