ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศจากงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โดยร่วมบริจาคที่กองพัฒนานักศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณเบญจวรรณ งามขำ (แอม)
โทรศัพท์ 034-534080, 091-7925796