ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “การสืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 8-10 นาที หัวข้อ “การสืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

Follow Us : www.proud-thai.com

YouTube : Proud Thai

E-mail : proud.thai.th@gmail.com

FB : Proud ThaiLine: @proud-thai