ติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190

เบอร์โทรศัพท์ : 034-534-080

Facebook : https://www.facebook.com/dsd.kru.ac.th

E-mail : dsd.kru.ac.th@gmail.com

Line Official : https://lin.ee/RF6q5zr