ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยครับ

1. ภาคปกติ >>> https://bit.ly/3iY5BDB

2. ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. >>> https://bit.ly/3142Ryo

3. ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา >>> https://bit.ly/2GVVL8b