“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2563

“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  • กำหนดการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่