ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

📣 เปิดรับสมัครแล้ว!! ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 📖📚✍🏻

🗓 ตั้งแต่บัดนี้ ~ 6 เม.ย. 2565

ประกาศผล สิงหาคม 2565 🥇🥈🥉

🏆ชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า เกียรติบัตรและเงินรางวัลจากประธานรัฐสภา รวมรางวัลกว่า 700,000 บาท

“เรื่องสั้น และบทกวีการเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย” 📚📖📓

#เรื่องสั้น – ขนาดความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ เอ 4 – หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)

📌📌📌ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ หรือทัณฑสถาน อนุโลมให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงได้ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้า)

#บทกวี – ถ้าเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6-12 บท – ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ – พิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

1 คนส่งประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น

โดยผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

🙋🙋‍♀️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

☎️📞 โทร 0 2242 5900 ต่อ 5492-94 ในวันและเวลาราชการ

#รางวัลพานแว่นฟ้า

“สืบสาน สร้างสรรค์ วรรณกรรมการเมือง”