ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “คิ้วนางเกมส์” ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2563