ประกาศรับสมัครพร้อมรายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รับตรง ระยะที่ 2

ประกาศรับสมัครพร้อมรายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รับตรง ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 ก.พ.-30 เม.ย. 64 สมัครเรียนออนไลน์และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://register.kru.ac.th โทร 034-534-068 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอ่านประกาศได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1-MbUFGRVqvquHiMBiNw8ymLqKSE6Ychk/view?fbclid=IwAR2NZDvh3L3tXYNjC2cpKgepTiKpLUj7KGo2Hi61lrNH8ftn28Os8Wd7cCg