เปิดลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564

เปิดลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 (สามารถแทนกิจกรรมที่ยังไม่ผ่านได้ 1 กิจกรรม)

.

👉 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/97XThZ5jPEy8FLD27

.

📅 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16:30 น.

.

📌วันที่จัดกิจกรรม 7-10 ธันวาคม 2564

.

📌ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมในระบบแล้ว เข้ากลุ่มไลน์ด้านล่างนี้ เพื่อติดตามกำหนดการ สถานที่ เวลา และรายละเอียดทั้งหมด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายในกลุ่มไลน์นี้เท่านั้น