ประกาศ เรื่อง การซ่อมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม

1. ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมที่ >>> https://forms.gle/gVLEJVivBpMypvVw8 โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด (รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น)

2. นักศึกษารหัส 61 ขึ้นไป ให้เขียนคำร้องขอซ่อมกิจกรรม >>> https://bit.ly/35vSDZx และชำระเงิน 100 บาท ที่งานบริหารการคลัง อาคาร 9 ชั้น 1 แล้วนำใบคำร้องที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วมายื่นที่กองพัฒนานักศึกษา

3. รอตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 27 มิถุนายน 2565