ประกาศ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะดำเนินการขอเปิดชมรม สามารถยื่นคำขอดำเนินกิจกรรมชมรม แบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/ZoBypRiXMzjFoTdX8

โดยสามารถส่งแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 15-22 ก.ย. 2564