ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565