พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2564

📣 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษาปี 1 ภาคปกติ)


📅 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ⏰เวลา 17:00 น. ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี


📌 นักศึกษาลงทะเบียนเวลา 16:30 – 17:00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

หมายเหตุ : พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญกรถือเป็นงานพิธีการ ให้นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาตามเพศสภาพ ชายแต่งชาย หญิงแต่งหญิง