มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการ “อพม. หัวใจผู้ให้ “

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม สมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ “อพม. หัวใจผู้ให้ ” ทำหน้าที่ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสานต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในชุมชนของตนเอง เพื่อลดปัญหาความเลื่อมล้ำและสร้างการยอมรับทางสังคม

โดยสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ ผ่าน QR code หรือที่ https://bit.ly/2VAplUT
หรือกรอกใบสมัครและส่งได้ที่ คุณกาญจนา ชาวนาฟาด งานประชุมและพิธีการ อาคาร 9 ชั้น 2 รับจำนวน 300 คน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-3817932 ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง