ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563