สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2565