เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ”

DigiFam Awards ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการ HEALTHY DIGITAL FAMILY “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ”
มาช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อออนไลน์ โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ ๒ ประเภท คือ สื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก

ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เเละเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท

——————————-
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.crahdfamily.com/digifam-awards.html

ส่งผลงานเเละใบสมัครได้ที่อีเมล digifamawards@gmail.com