เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ

📣 เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ
👉 ส่งแบบสมัครคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 เพื่อรับโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ และเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565