เชิญชวนนักศึกษาประกวด เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่

ประชาสัมพันธ์จากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนนักศึกษาประกวด เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเต็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564