เชิญชวนนักศึกษาร่วมแข่งขัน “Shopee Code League 2021”

เชิญชวนนักศึกษาร่วมแข่งขัน “Shopee Code League 2021” ลีกการแข่งขันเพื่อเขียนโค้ดระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ พร้อมแล้วที่จะเปิดรับผู้เข้าแข่งขัน ทั้งในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และระดับบุคคลทั่วไปจากทั่วทั้งภูมิภาค

การแข่งขันนี้ ถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษจากทีมเทคโนโลยีของ Shopee ซึ่งครอบคลุมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และ ปัญหาอัลกอริทมิก (Algorithmic Problem) โดยผู้เข้าร่วมจะต้องสามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูล เขียนบทสรุปที่แม่นยำและถูกต้อง รวมถึงสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://careers.shopee.co.th/codeleague/