เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 สามารถลงทะเบียนส่งผลงานได้ที่ www.nrct.go.th หรือ https://forms.gle/vxZL2ZeqdtBNCzm7A