เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขัน เต้นแอโรบิกบาสโลบ

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขัน เต้นแอโรบิกบาสโลบ
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี