เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “TAT Travel Tech Startup Season 2”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “TAT Travel Tech Startup Season 2”
กิจกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ Travel Tech Startup ชิงเงินรางวัลสูงสุด 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
สามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ www.tatstartup.tech