เชิญชวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตัดชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

📢 เชิญชวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตัดชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตที่ตั้งใจจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และสำหรับบัณฑิตที่จะใช้ชุดครุยก่อนมีพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร กองพัฒนานักศึกษาจึงกำหนดวันให้บริการวัดตัวตัดชุดครุยครั้งที่ 1

📅 ในวันที่ 9 เมษายน 2565

⏰ เวลา 10.30 – 16.30 น.

📌 ณ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

– ราคาปริญญาตรี ชุดละ 850 บาท

– ราคาปริญญาโทร ชุดละ 950 บาท

(ชำระเงินในวันที่วัดตัว)