เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับจำนวน 300คน และสำหรับผู้ที่มารับการทดสอบให้สวมกางเกงเท่านั้น