เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ประเภทการประกวด

1. การประกวดคัดเลือกภาพปกและตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

2. การประกวดคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดการประกวดได้ที่ https://qrgo.page.link/8pFWC