โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทำสัญญาและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทำสัญญาและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมไพลิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพทั้งหมด