โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

📣 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมบังคับ สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
เป็นกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยนักศึกษาจะได้พบกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
👉 “ทักษะการทำงานในยุคโควิด” โดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
👉 “การเตรียมความพร้อมก่อนจบ เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” โดย คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ วิทยากรจาก JOBTOPGUN บริษัท ท็อปกัน จำกัด

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เริ่มลงทะเบียนในเวลา 12.30 น.

  • สำหรับนักศึกษาที่จะซ่อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสามารถลงทะเบียนขอซ่อมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/SMifhBJDqYSEVXH96
  • แบบสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 https://forms.gle/qeACPxrujvcjuKEN6

ลิงก์ ZOOM สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

https://zoom.us/j/96041133274

Meeting ID: 960 4113 3274
Passcode: 634532

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ-2564

สรุปหมู่เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนประจำปีการศึกษา-2564

รวมลิงก์ที่นักศึกษาจะต้องทำในวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 1) https://forms.gle/VJxXVwKaMoggFctz9
  • ใบงานช่วงการบรรยายของท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร https://forms.gle/xac3bLpmU13FGHMu9
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 2) https://forms.gle/f7hTMhX6dHZDHTt47
  • ภาพหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วง กิจกรรมพบกองพัฒนานักศึกษา โดย คุณชัยวัฒน์ หาดรื่น https://forms.gle/Z2w7eFPJbRUKnpCo7
  • แบบประเมินความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบ ZOOM) วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 https://forms.gle/yiX6xao15ZMbwe8t6