โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพทั้งหมด