โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา โดยวิทยากร ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา โดยวิทยากร ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพทั้งหมด