โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา

ประกาศจากงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝัง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านคุณธรรม การมีจิตอาสาอย่างแท้จริง ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยลักษณะกิจกรรมจะเป็นการร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็นและเจริญจิตภาวนา โดยการนำของพระเดชพระคุณพระครูสิทธิกิจจานุวัตร เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า           

.                         

โดยกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 9 ถึง 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องกวดวิชา ชั้น 2 อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

.

ทั้งนี้ หากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป จะได้รับการบันทึกกิจกรรมประเภทกิจกรรมอัตลักษณ์ และกิจกรรมเลือกได้           

.                                               

นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมเลือกวันที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยดูรายละเอียดตามกำหนดการดังแนบ และแบบฟอร์มการรับสมัครนี้ https://forms.gle/HHwhc3B54rBKMjqX9

.

สอบถามข้อมูลโทร 0917925796 พี่แอม