โครงการ มัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

(กิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะละ 10 คน เท่านั้น)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องกวดวิชา ชั้น 2 อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมประเภท กิจกรรมวิชาการ / กิจกรรมตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

.

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ https://forms.gle/QFfojTbD1ZjCdA4y5

และสามารถดูจำนวนของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3DrTHOa

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย