📣 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2565

📣 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2565

🧰 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

🏨 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

📌 อ่านประกาศ >>> คลิกที่นี่

📌 ขั้นตอนการสมัคร http://president.kru.ac.th/jobs/

📌 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการ >>> คลิกที่นี่

#สมัครงาน

#งานราชการ

#พนักงานราชการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี