โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.

โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.

Read more

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2563 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2563 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

Read more

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิปวิดีโอ “อยากปัง ต้องเลิกปลอม”

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิปวิดีโอ “อยากปัง ต้องเลิกปลอม”

Read more

ขอเชิญชวนคนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​ ส่งผลงานเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี”

ขอเชิญชวนคนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​ ส่งผลงานเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี”

Read more

โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติดและการประกวดเฟรชชี่ 2563

ภาพบรรยากาศ “โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติดและการประกวดเฟรชชี่” ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563

Read more