ประกาศ เรื่อง การซ่อมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนซ

Read more