ประชาสัมพันธ์สมัครสอบแข่งขัน…ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565

Read more

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “การสืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรีย

Read more

เปิดรับสมัคร กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนเพื่อค้นหาแผนรับมือปัญหายาสูบและอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนภายใต้โครงการอาสาสมัครร่วมใจชุมชนร่วมทำ

#เปิดรับสมัคร กลุ่มน

Read more