โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติดและการประกวดเฟรชชี่ 2563

ภาพบรรยากาศ “โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติดและการประกวดเฟรชชี่” ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563

Read more

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา “มองธรรมะเป็นยา มองจิตอาสาเป็นของหวาน”

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา “มองธรรมะเป็นยา มองจิตอาสาเป็นของหวาน” 14 กันยายน 2563

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทำสัญญาและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทำสัญญาและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

Read more