การอภิปรายเรื่อง “เมื่อเป็นเบาหวานและความดันโดยไม่ทันตั้งตัว เราจะรับมือได้อย่างไร”

ภาพบรรยากาศ การอภิปรายเรื่อง “เมื่อเป็นเบาหวานและความดันโดยไม่ทันตั้งตัว เราจะรับมือได้อย่างไร”

Read more