ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุน “วันราชภัฏ” โดยมีระยะปลอดดอกเบี้ยและการยืดระยะเวลาการผ่อนชำระ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุน “วันราชภัฏ” โดยมีระยะปลอดดอกเบี้ยและการยืดระยะเวลาการผ่อนชำระ

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.

โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.

Read more

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “คิ้วนางเกมส์” ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2563

Read more